Definició

Last Updated: 28 d'abril de 2024

El T.R.E.C. ( Tècniques de Rutes Eqüestres de Competició ) és una disciplina hípica que tracta de reunir en una competició totes les habilitats i dificultats que un cavall i el seu genet han de dominar, per gaudir al màxim d’un llarg passeig o ruta pel camp.
En primer lloc el genet per fer una ruta amb èxit ha de saber orientar-se i seguir amb un plànol, una brúixola i cronòmetre a la mà, un itinerari prefixat, és per això que s’estableix una primera Prova d’Orientació i Regularitat (P.O.R.) que consisteix en el següent: el genet amb el seu cavall preparat en la porta, entrarà en una sala de mapes, on té 20 minuts per copiar sobre un plànol verge de la zona, un itinerari de 35 – 45 Km. Cavall i genet hauran de recórrer l’itinerari i passar per uns controls secrets de pas que hauran d’anar trobant (Orientació).

Un bon guia eqüestre a més de trobar el lloc on ha d’arribar, ha de fer-ho a la seva hora. Per comprovar aquesta aptitud, haurà de recórrer la distància entre cada dos controls a velocitats mitjanes predeterminades. Penalitzarà si es retarda o avança respecte del temps òptim (Regularitat).

Cada genet disposa de 240 punts dels quals s’aniran restant les diferents penalitzacions: 50 punts per control no oposat, 1 punt per cada minut d’avançament o retard d’arribada a un control.

A més, genet i cavall han de marxar a un bon pas a un galop curt, còmode per a la marxa. Per mesurar aquesta habilitat s’estableix la trucada Prova de Mestratge en els Aires (P.A.R.) on el genet amb el seu cavall ha de recórrer un corredor de 150 metres de llarg i aproximadament 2 metres d’ample. Primerament el galop el més a poc a poc possible i després, al pas el més ràpid possible. Es penalitza si el cavall canvia d’aires i si surt del corredor. Es prenen els temps i es porten a una taula que li assigna la puntuació corresponent. Com menys temps tard a fer el recorregut al pas, més puntuació tindrà, també puntuarà més en la mesura que el recorregut de galop ho faci més a poc a poc. Es pot puntuar una màxim de 30 punts en cada aire.

Finalment, un recorregut de camp, requereix que el cavall superi amb facilitat una sèrie de dificultats naturals que es pot trobar en el terreny. Per cobrir aquesta necessitat, el Reglament defineix 23 tipus d’obstacles o dificultats ( el C.O. ha de triar 16 d’ells ) que es col·loquen sobre un recorregut de 5 Km. Per exemple, entrar amb facilitat en un van o remolc, obrir els portells que es trobi al pas sense baixar-se del cavall, saltar troncs, passar algun riu o corrent d’aigua, ascendir per un plànol inclinat etc., doncs bé, totes aquestes habilitats conformen l’última prova anomenada Prova d’Obstacles o Prova en Terreny Variat (P.T.V.) que consisteix a superar una sèrie de dificultats naturals o simulades que els jutges puntuaran sobre un total de 10 punts per obstacle i tenint en compte l’Efectivitat i Estil amb que cavall i genet resolen l’obstacle. La puntuació màxima que es pot obtenir per tant és de 160 punts.

Altres notícies d'interés