Rodonyà × 1
Roses × 1
Rubió × 1
/llistaderutes/get_tag
/llistaderutes/delete_tag