La Rierada × 1
La Salut × 1
La Selva × 2
/llistaderutes/get_tag
/llistaderutes/delete_tag