Eripol × 2
Espinavell × 1
Espolla × 1
Ferran × 1
Figols × 1
Foix × 2
Fonollet × 1
/llistaderutes/get_tag
/llistaderutes/delete_tag