El Curull × 1
El Fangar × 1
El Masroig × 1
El Mèdol × 2
Espinavell × 1
Espolla × 1
Espot × 4
/llistaderutes/get_tag
/llistaderutes/delete_tag