171

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 10 mesos . 171 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

168

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 10 mesos . 168 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s