227

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 12 mesos . 227 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

223

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 12 mesos . 223 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s