353

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 2 anys . 353 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

334

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 2 anys . 334 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s