694

Visites

Postius - Sant Cugat de Gavadons

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 3 anys . 694 .
Distància: 22350 m - Duració: 4h 49m 41s

677

Visites

Postius - Alborquers

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 3 anys . 677 .
Distància: 33260 m - Duració: 8h 33m 15s