13

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, fa 2 setmanes . 13 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

14

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, fa 2 setmanes . 14 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s

413

Visites