655

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 655 .
Distància: 29670 m - Duració: 23h 15m 31s

630

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 630 .
Distància: 30550 m - Duració: 7h 04m 10s

608

Visites

Catalunya de Sud a Nord etapa 4

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 608 .
Distància: 24470 m - Duració: 6h 39m 44s

503

Visites

Catalunya de Sud a Nord 11e dia

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 503 .
Distància: 27440 m - Duració: 15d 2h 11m 56s

666

Visites

Graus Roda de Isabena

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 666 .
Distància: 58980 m - Duració: 7d 6h 28m 15s

150

Visites

Volta pel Moianès. ruta autonomia.

Categoria: Catalunya, publicada per Montserrat, 7 mesos . 150 .
Distància: 66320 m - Duració: 8h 10m 59s

525

Visites

Alpens Els Munts

Categoria: , publicada per Joan Pi, 3 anys . 525 .
Distància: 23050 m - Duració: 5h 05m 58s

481

Visites

Per les Valls de Valira

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 3 anys . 481 .
Distància: 58050 m - Duració: 0h 00m 00s

525

Visites

Per la Baronia de Rialp

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 3 anys . 525 .
Distància: 58040 m - Duració: 0h 00m 00s

471

Visites

Tona

Categoria: , publicada per Joan Pi, 3 anys . 471 .
Distància: 25020 m - Duració: 4h 57m 07s

432

Visites

Rubio a Moli de la Roda

Categoria: , publicada per Joan Pi, 2 anys . 432 .
Distància: 49630 m - Duració: 2d 3h 44m 15s

254

Visites

301

Visites

Collserola-Papiol-Riu Llobregat

Categoria: , publicada per Joan Pi, 2 anys . 301 .
Distància: 17130 m - Duració: 3h 45m 20s

72

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 4 mesos . 72 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s

288

Visites

Festa Major Fonollet 2017

Categoria: , publicada per Joan Pi, 2 anys . 288 .
Distància: 39410 m - Duració: 9h 26m 03s

263

Visites

Equitrobada 2017 Tona Olost Alpens

Categoria: , publicada per Joan Pi, 2 anys . 263 .
Distància: 34120 m - Duració: 6h 38m 14s

76

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 4 mesos . 76 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

203

Visites

Sant Joan de l'Erm a Prats de Muntaner

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, un any . 203 .
Distància: 18620 m - Duració: 0h 00m 00s

235

Visites

Tamarit i Platja LLarga de Tarragona

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 2 anys . 235 .
Distància: 26770 m - Duració: 8h 07m 55s