661

Visites

715

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 715 .
Distància: 29750 m - Duració: 7h 33m 16s

715

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 715 .
Distància: 35530 m - Duració: 9h 59m 42s

551

Visites

Catalunya de Sud a Nord 12e dia

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 551 .
Distància: 36390 m - Duració: 9h 47m 09s

506

Visites

735

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 735 .
Distància: 29640 m - Duració: 7h 40m 41s

657

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 657 .
Distància: 29750 m - Duració: 8h 46m 35s

801

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 801 .
Distància: 36300 m - Duració: 8h 56m 57s

678

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 678 .
Distància: 25130 m - Duració: 6h 45m 33s

531

Visites

Catalunya de Sud a Nord 13e dia

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 531 .
Distància: 30790 m - Duració: 9h 07m 38s

713

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 713 .
Distància: 32870 m - Duració: 8h 56m 44s

643

Visites

octubre al Priorat

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 643 .
Distància: 54180 m - Duració: 22d 16h 16m 51s

169

Visites

Puigcerdà - Puigpedròs - Malniu

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 10 mesos . 169 .
Distància: 27990 m - Duració: 9h 20m 43s

173

Visites

Refugi Malniu - Puigcerdà

Categoria: Catalunya, publicada per Joan Pi, 10 mesos . 173 .
Distància: 15900 m - Duració: 4h 16m 04s

472

Visites

Catalunya de Sud a Nord 14e dia

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 472 .
Distància: 13080 m - Duració: 11d 14h 11m 42s

775

Visites

Pararel 41

Categoria: , publicada per Joan Pi, 4 anys . 775 .
Distància: 25850 m - Duració: 22h 24m 19s

594

Visites

Catalunya de Sud a Nord 15e dia

Categoria: , publicada per Pere Ignasi, 4 anys . 594 .
Distància: 42600 m - Duració: 13d 1h 20m 40s

555

Visites